U prijatnom ambijentu POŠ “Crnjanski” u Jagodini danas smo izvršili Lego Education trening nastavnom osoblju.
Pravo je zadovoljstvo raditi sa tako motivisanim i mladim ljudima koji su posvećeni deci sa kojom rade.
Nadamo se da ćemo i ubuduće moći da radimo sa ovom sjajnom ekipom nastavnika! 😀