Dana 07. 02.2017. godine učestvovali smo na konferenciji povodom Dana bezbednog interneta.
Na konferenciji koju organizuje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, učestvuju predstavnici državne uprave koji su uključeni u pokretanje Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu, kao i nevladine organizacije čiji su projekti odobreni na Javnom konkursu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, za dodelu sredstava za programe za razvoj informacionog društva.