Ono što je jednako za sve izazove je da deca sama moraju da učestvuju u njihovom istraživanju i osmišljavanju Rešenja.
Svaka sezona započinje novim naučnim izazovom.

Izazov je osmišljen da decu zainteresuje za odredjene naučne discipline i kroz naučno istraživanje ih približi nauci koja se obavlja u stvarnom svetu.
U toku istraživanja Izazova, neophodno je da tim:
Identifikuje problem kojim će se baviti,
Osmisli rešenje za izabrani problem,
Podeli rešenje i projekat sa drugima.

Razgovor sa profesionalcem i deljenje rezultata su obavezni!
Razgovor sa stručnjacima je odličan način da tim:

• Nauči više o sezonskom izazovu
• Otkrije potencijalne teme za projekat
• Nađe aktuelne podatke
• Dobije povratne informacije o svom inovativnom rešenju

Predstavljanje Projekta na Turniru

I na kraju, tim priprema prezentaciju projekta kako bi predstavio rad sudijama na turniru. Prezentacija
može sadržati postere, slajd šou, modele, multimedijalne sadržaje, rekvizite, kostime i još mnogo toga.
Pored kreativnosti, tim bi trebalo da pokrije sve najvažnije informacije.
• Da identifikuje problem.
• Objasni inovativno rešenje.
• Opiše kako su podelili rezultate sa drugima.
• Ispuni zahteve prezentovanja

Prezentacija

* Prezentacija mora biti izvedena uživo.
* Obavezno je učestvovanje svih članova tima.
* Trajanje prezentacije je 5 minuta ili manje bez pomoći odraslih.

Projekat se predstavlja i na štandovima timova.
Ceo turnir izgleda kao festival znanja i nauke.
Projekat se deli sa lokalnom zajednicom i sa svim zainteresovanima.