Igra sa Robotom je jedini deo turnira u kome timovi dobijaju poene.

Projekat, Osnovne Vrednosti i Dizajn i programiranje robota ocenjuju se na način da se timovi rangiraju po uspešnosti deliberacijom ocenjivača.

Svi ocenjivači razgovorom i poređenjem rezultata rangiraju timove.
Na osnovu rangiranja i poena sa Igre sa robotom softver odredjuje koji tim je postigao najbolji rezultat.

Timovi dobijaju nagrade su za prvo mesto, drugo mesto i treće mesto kao i za najbolje timove u kategorijama PROJEKAT, VREDNOSTI, DIZAJN

Nagrade se dele unazad, prva mesta se ostavljaju za kraj.

Sva deca dobijaju medalju za učešće u sezoni.