Danas i sutra smo gosti u POŠ “Crnjanski” u Jagodini gde ćemo sa decom i nastavnicima raditi sa Lego Education nastavnim sredstvima. 
Mališani koji su krenuli u prvi i drugi razred danas su sa nama imali svoj drugi susret sa Lego robotikom kroz WeDo 2.0 komplet učeći o tome kako se naučni rover zaustavlja kada prepozna neki predmet u blizini.
Škola je u svoj nastavni plan uključila i rad sa Lego Education nastavnim sredstvima i upravo će sutra zaposleni imati susret sa ovim inovativnim učilima i pristupom učenju!