OŠ Sokolac u Sokolcu, BIH, ERW dan četvrti!
Savršenih 3 sata i neprekinuta dečja pažnja tokom cele radionice.
Predivno je videti toliku želju i volju za znanjem kod mladih generacija.

Mediji o današnjem dogadjaju