• U prostoriji se nalazi sto sa preprekama na kome deca demonstriraju svog robota, dizajn i program

• Ocenjivači su programeri, robotičari, inženjeri

• Timovi dostavljaju dokument o nastanku robota sa programima tokom svih faza 7 dana pre turnira kako bi sudije bile upoznate sa radom pre intervjua

• Ako je tim radio ispravke na programima sada ih demonstrira sudijama i objašnjava