Spremite se i nek voda potekne! Upijte u sebe sezonu VODA JE ŽIVA 2017 i naučite sve o vodi – kako je pronalazimo, transportujemo, koristimo ili kako je se rešavamo. U Izazovu VODA JE ŽIVA 2017, deca od 9-16 godina iz preko 80 zemalja sveta uroniće duboko u misterije vode. Šta će sve postati moguće kada shvatimo šta se sve dešava sa vodom?

FIRST LEGO League izaziva decu da razmišljaju kao naučnici i inženjeri. Tokom sezone VODA JE ŽIVA SM timovi će izabrati i pokušati da reše jedan od realnih problema iz stvarnog sveta u svom Projektu. Oni će takođe konstruisati, testirati i programirati autonomnog robota koristeći LEGO® MINDSTORMS® tehnologije kako bi rešili set misija u Igri sa Robotom. Kroz svoje iskustvo timovi će raditi u okvirima poznatih Osnovnih Vrednosti FIRST LEGO League koje veličaju otkriće, timski rad i Gracious Professionalism® (Učtivi Profesionalizam®).

Prijave za Izazov će zvanično biti omogućene od 1.4.2017. godine.
Pratite našu Facebook stranu i sajt kako biste bili blagovremeno informisani!