Naša prva radionica održana je upravo u Zenici i pozitivna energija koju su deca nosila je bila ogromna. Svako je želeo da nauči nešto i to je bilo pravo osveženje, Mislimo da se nauka i tehnika polako postavljaju kao očekivane pozitivne vrednosti i da deca žele da njihovi idoli dolaze iz ovih sfera.

 

Hajde da pričamo o robotici i da se upoznamo sa robotima na vrijeme